Konkursas

Konkurso tikslas – skatinti šiuolaikinės muzikos prieinamumą, jaunųjų kompozitorių kūrybą ir tarptautinį kūrėjų bendradarbiavimą bei vertinti ir premijuoti geriausius muzikos kūrinius.
Konkursą rengia Lietuvos muzikų sąjunga ir Viešoji įstaiga „Ars&Sonoris“.
Konkurso partneriai – Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra LATGA, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus m. savivaldybė, Lietuvos radijas ir televizija.
Rengėjų iniciatyva yra sudaromas Organizacinis komitetas, kviečiami konkurso ambasadoriai bei sudaroma tarptautinė žiuri.

Dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti visų šalių ir tautybių kompozitorės ir kompozitoriai;

Jaunesniųjų grupės dalyviai turi būti gimę po 1999–11–23 d;
Pagrindinės grupės dalyviai turi būti gimę po 1984–11–23 d.

Reikalavimai kūriniams:

Konkurse gali būti pateikiami tik nauji, originalūs, niekur neatlikti ir nepublikuoti muzikiniai kūriniai;
Muzikiniai kūriniai turi būti skirti atlikti instrumentiniam ansambliui arba orkestrui pagal rengėjų pateikiamas sudėtis;
Muzikiniai kūriniai , autoriaus pageidavimu, gali būti demonstruojami kartu su video medžiaga. Teise konkurse ir su juo susijusiuose renginiuose demonstruoti video kūrinį rūpinasi kūrinio autorius. Konkurso rengėjai neprisiima atsakomybės už autorinių teisių turėtojo leidimą viešai demonstruoti video medžiagą;

Kūrinio trukmė:

Jaunesniųjų grupei 5–10 min;
Pagrindinei grupei 7–12 min.
Dalių skaičius kūrinyje nėra ribojamas;
Konkursui pateikiama spausdinta kūrinio partitūra, kūrinio pdf failas su partitūra ir parengtomis partijomis bei kūrinio demo įrašas wav ar mp3 formatu;
Vienas autorius konkursui gali teikti tik vieną paraišką;
Konkursas yra anoniminis. Pateikdamas kūrinio natas, įrašus ir kitą medžiagą, autorius turi užrašyti tik kūrinio pavadinimą ir savo slapyvardį.

Instrumentų sudėtys:

Styginių kvartetas (v-no, v-no, v-la, vc.);
Fortepijoninis trio (v-no, vc., fp.);
Medinių pučiamųjų kvintetas (fl., ob., cl., fag., cor.);
Varinių pučiamųjų kvintetas (tr., tr., cor., trb., tb.);
Styginių instrumentų orkestras – tik pagrindinei grupei (7, 6, 4, 4, 2)
Mišrių sudėčių iš aukščiau nurodytų ansamblių instrumentų, neviršijant ansambliuose ir / ar orkestre nurodyto jų kiekio be ar su elektroniniais instrumentais pridedamame garso takelyje;

Dalyvio mokestis:

Jaunesniųjų grupės dalyviams dalyvio mokestis netaikomas;
Pagrindinės grupės dalyvių mokestis – 30 EUR;
Terminai:
2019 m. rugpjūčio 31 d. 23.59 val. (GMT+2) internetinė konkurso dalyvio paraiška ir prisegta dalyvio mokesčio kopija;
2019 m. spalio 1 d. vokų su paraiškomis ir partitūromis pateikimo data.