Scroll Top

 

Rasa Murauskaitė, muzikos kritikė, radijo raidų ir renginių vedėja. 2017 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos ir kritikos magistro studijas. 2013 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. vasario mėn. studijavo Nacionalinėje Paryžiaus muzikos ir šokio konservatorijoje ir Paryžiaus grigališkojo choralo mokykloje. Muzikologė skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, vykusiose Jungtinėse Valstijose (Stanfordo universitete), Paryžiuje, Rygoje, Stambule, Varšuvoje, Vilniuje. Už puikius studijų įvertinimus ir aktyvią veiklą apdovanota 2013–2014 metų LMTA Senato stipendija, o 2015 m. – padėkos raštu iš Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos už inovatyvius lietuvių muzikos tyrimus, puikius studijų rezultatus ir aktyvią muzikologinę veiklą. Nuo 2017 m. ji – LMTA Mokslo centro jaunesnioji mokslo darbuotoja, koordinuojanti Akademijos mokslinę veiklą. Jos mokslo darbai buvo publikuoti šalies mokslo žurnaluose „Lietuvos muzikologija“, „Menotyra“. Kartu su doc. dr. Laima Budzinauskiene, bendradarbiaujant su Varšuvos universitetu, Murauskaitė parengė šaltinio publikaciją „Liber Organistarum Collegii Cronensis Societatis Jesu“, kuriame aptariamas vienas svarbiausių Lietuvos XVII a. muzikinių rankraščių – Kražių tabulatūra. Nuo 2017 m. Murauskaitė – Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos narė, nuo 2018 m. sausio – sekcijos biuro narė. Nuo 2018 m. sausio – LRKM profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų vertinimo komisijos narė, nuo 2018 m. rugpjūčio – ISCM Lietuvos sekcijos narė. 2017–2018 m. pavasario semestre vedė Muzikos kritikos seminarus Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams. Muzikologė kultūrinėje ir plačiojoje spaudoje jau yra publikavusi per 250 kritinių straipsnių, interviu, apžvalgų kultūros ir meno tematika, veda laidas radijo stotyje M–1 Plius, taip pat – akademinės ir populiariosios muzikos koncertus. Dirbo atstove spaudai tarptautiniuose Jashos Heifetzo, Virgilijaus Noreikos ir Stasio Vainiūno konkursuose, 7-ajame Naujosios operos akcijos festivalyje (taip pat sudarė šių renginių bukletus), 2018 m. DAR rezidencijoje. Muzikologės mokslinių interesų sritys apima muzikos kritiką, senąją Lietuvos muziką, muzikos estetiką ir filosofiją, populiariosios muzikos reiškinius.