Scroll Top
Konkurso taisyklės
 • 1. Dalyviai: 
  • 1.1. Konkurse gali dalyvauti visų šalių ir tautybių kompozitorės ir kompozitoriai.
  • 1.2. Jaunesniųjų grupės dalyviai turi būti gimę vėliau nei 2001–11–18.
  • 1.3. Pagrindinės grupės dalyviai turi būti gimę vėliau nei 1987–11–18. Pagrindinėje grupėje gali dalyvauti ir jaunesni nei 21 metų amžiaus kompozitoriai, sumokėję pagrindinės grupės dalyvio mokestį.
 • 2. Reikalavimai kūriniams:
  • 2.1. Konkursui gali būti teikiami tik nauji, originalūs, iki 2023–11–18 niekur neatlikti ir nepublikuoti muzikiniai kūriniai.
  • 2.2. Muzikiniai kūriniai turi būti skirti atlikti instrumentiniam ansambliui, chorui arba orkestrui pagal rengėjų pateikiamas sudėtis, nurodytas šių taisyklių 3 punkte.
  • 2.3. Konkursui teikiami muzikiniai kūriniai, autoriaus pageidavimu, gali būti atliekami kartu su video medžiaga. Teise konkurse, TV transliacijoje ir kituose su konkursu susijusiuose renginiuose demonstruoti video medžiagą rūpinasi kūrinio autorius. Konkurso rengėjai neprisiima atsakomybės už autorinių teisių turėtojo leidimą viešai demonstruoti video medžiagą.
  • 2.4. Kūrinio trukmė:
   • 2.4.1. jaunesniųjų grupei – iki 7 min;
   • 2.4.2. pagrindinei grupei 7–10 min.
  • 2.5. Vienas autorius konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
  • 2.6. Konkursas yra anoniminis. Pateikdamas kūrinio natas, įrašus ir kitą su kūriniu susijusią medžiagą, autorius turi užrašyti tik kūrinio pavadinimą, savo slapyvardį ir grupę.
 • 3. Atlikėjų sudėtys:
  • 3.1. styginių kvartetas (v-no, v-no, v-la, vc);
  • 3.2. fortepijoninis trio (v-no, vc, pf);
  • 3.3. fortepijoninis kvintetas (v-no, v-no, v-la, vc, pf);
  • 3.4. styginių instrumentų orkestras – tik pagrindinei grupei (7, 6, 4, 4, 2);
  • 3.5. mišrus choras SATB (24 asm.);
  • 3.6. prie visų aukščiau nurodytų sudėčių, išskyrus chorą, galima pridėti vieną arba du papildomus instrumentus arba balsus iš pateikto sąrašo: fleita, klarnetas, obojus, fagotas, valtorna, trimitas, trombonas, tūba, perkusija (orkestrinė) 1, perkusija (orkestrinė) 2, sopranas (balsas), baritonas (balsas), kontrabosas.
  • 3.7. konkursui negali būti teikiamas kūrinys instrumentui/balsui solo su ansambliu/orkestru;
  • 3.8. kūrinyje gali būti naudojamas elektroninis garso takelis (stereo), kuris turi būti paruoštas demonstravimui ir pridėtas pateikiant kūrinį.
 • 4. Dalyvio mokestis: 
  • 4.1. Jaunesniųjų grupės dalyvio mokestis – 30 EUR.
  • 4.2. Pagrindinės grupės dalyvio mokestis – 60 EUR.
  • 4.3. Dalyvio mokestis gali būti sumokėtas per mokėjimo nuorodas Pagrindinė grupė arba Jaunesniųjų grupė, arba pavedimu į konkurso sąskaitą.
  • 4.4. Gavėjas: VšĮ „Ars & Sonoris“
   Mokėjimo paskirtis: Konkurso dalyvio registracijos mokestis
   Bankas: AB Šiaulių bankas
   Ats. sąsk.: IBAN LT73 7180 3000 0770 0174
   Banko adresas: Tilžės g.149, LT-76348 Šiauliai
   SWIFT kodas CBSBLT26
 • 5. Paraiška ir konkursui teikiama medžiaga: 
  • 5.1. Iki 6.1. punkte nurodyto termino pateikiama užpildyta internetinė konkurso dalyvio paraiška ir dalyvio mokesčio kopija.
  • 5.2. Iki 6.2. punkte nurodyto termino el. paštu info@balsyscompetition.eu pateikiama ši medžiaga:
   • 5.2.1. užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota konkurso dalyvio paraiška;
   • 5.2.2. dalyvio ID ar kito dokumento, leidžiančio nustatyti dalyvio amžių, kopija;
   • 5.2.3. trumpa konkurso dalyvio biografija ar CV (iki 1 psl.);
   • 5.2.4. kokybiška fotonuotrauka informaciniam leidiniui (ne mažiau 800 pikselių, JPG arba TIF formatu, prašome nesiųsti ID nuotraukų);
   • 5.2.5. kūrinio partitūra pdf formatu;
   • 5.2.6. visos instrumentų partijos viename pdf faile;
   • 5.2.7. kūrinio demo įrašas mp3, wav arba AIFF formatu.
  • 5.3. Ant partitūros, partijų ir įrašo turi būti užrašytas tik kūrinio pavadinimas, dalyvio slapyvardis (toks pat kaip ir nurodytas paraiškoje) ir grupė (jaunesniųjų arba pagrindinė).
  • 5.4. Konkurso kalba yra anglų. Visa reikalinga informacija ir konkurso medžiaga privalo būti pateikta anglų kalba.
 • 6. Terminai: 
  • 6.1. 2023 m. rugsėjo 10 d. 23:59 val. (GMT+2) – internetinė konkurso dalyvio paraiška ir dalyvio mokesčio kopija.
  • 6.2. 2023 m. rugsėjo 10 d. – medžiagos, nurodytos 5.2. punkte, pateikimo data.
 • 7. Konkurso eiga: 
  • 7.1. Paraiškų ir kūrinių atitikimo sąlygoms vertinimas – iki 2023 m. rugsėjo 12 d.
  • 7.2. I turas – 2023 m. rugsėjo 18 d.
  • 7.3. Į konkurso finalą atrenkami 3 jaunesniųjų grupės dalyvių kūriniai ir iki 10 pagrindinės grupės dalyvių kūrinių.
  • 7.4. Konkurso finalas – 2023 m. lapkričio 18 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose.
  • 7.5. Konkurso finalas vyksta koncerto forma, kūrinius atliekant gyvai. Tiesioginę finalo transliaciją galima stebėti konkurso internetinėje svetainėje www.balsyscompetition.eu.
  • 7.6. Konkurso laureatai paskelbiami lapkričio 19 d. konkurso internetinėje svetainėje.
 • 8. Premijos ir apdovanojimai: 
  • 8.1. Pagrindinės grupės Konkurso laureatams įteikiamos premijos:
   • 8.1.1. I premija – 2000 eurų;
   • 8.1.2. II premija – 1000 eurų;
   • 8.1.3. III premija – 500 eurų.
  • 8.2. Jaunesniųjų grupės laureatai apdovanojami Konkurso jaunesniųjų grupės laureatų diplomais ir dovanomis.
 • 9. Kitos nuostatos 
  • 9.1. Konkurso reikalavimų neatitinkantys kūriniai konkurse nedalyvauja.
  • 9.2. Žiuri turi teisę neskirti pirmosios premijos, o skirti dvi antrąsias arba trečiąsias premijas, neviršijant bendro premijų fondo.
  • 9.3. Konkurso žiuri sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
  • 9.4. Pateikdami kūrinius Konkursui autoriai sutinka su Konkurso taisyklėmis.
  • 9.5. Konkurso rengėjai bei partneriai turi teisę pateiktus kūrinius atlikti, publikuoti Konkursui pateiktų kūrinių natas, reprodukuoti kūrinių įrašus, atlikti kūrinius koncertuose ir skelbti pateiktų kūrinių autorius bei jų biografijas.
  • 9.6. Finalinis koncertas bus įrašomas ir transliuojamas tiesiogiai arba su atidėjimu Lietuvos ir užsienio teritorijoje televizijos, radijo ir internetinėse platformose.
  • 9.7. Finalinio koncerto vaizdo ir garso įrašai bei jų gretutinės teisės priklauso Konkurso organizatoriui ir Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (LRT), kurie pasilieka teisę perduoti įrašą tretiesiems asmenims konkurso sklaidos tikslais.
  • 9.8. Konkursui pateikta medžiaga autoriams negrąžinama.