Taisyklės

 1. Dalyviai:
  • Konkurse gali dalyvauti visų šalių ir tautybių kompozitorės ir kompozitoriai.
  • Jaunesniųjų grupės dalyviai turi būti gimę vėliau nei 1999–11–20.
  • Pagrindinės grupės dalyviai turi būti gimę vėliau nei 1985–11–20. Pagrindinėje grupėje gali dalyvauti ir jaunesni nei 21 metų amžiaus kompozitoriai, sumokėję pagrindinės grupės dalyvio mokestį.
 1. Reikalavimai kūriniams:
  • Konkursui gali būti teikiami tik nauji, originalūs, iki 2021-11-20 niekur neatlikti ir nepublikuoti muzikiniai kūriniai.
  • Muzikiniai kūriniai turi būti skirti atlikti instrumentiniam ansambliui, chorui arba orkestrui pagal rengėjų pateikiamas sudėtis, nurodytas šių taisyklių 3 punkte.
  • Konkursui teikiami muzikiniai kūriniai, autoriaus pageidavimu, gali būti demonstruojami kartu su video medžiaga. Teise konkurse ir su juo susijusiuose renginiuose demonstruoti video medžiagą rūpinasi kūrinio autorius. Konkurso rengėjai neprisiima atsakomybės už autorinių teisių turėtojo leidimą viešai demonstruoti video medžiagą.
  • Kūrinio trukmė: 
   • 2.4.1. jaunesniųjų grupei 5–10 min;
   • 2.4.2. pagrindinei grupei 7–12 min.
  • Vienas autorius konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
  • Konkursas yra anoniminis. Pateikdamas kūrinio natas, įrašus ir kitą su kūriniu susijusią medžiagą, autorius turi užrašyti tik kūrinio pavadinimą ir savo slapyvardį.
 1. Instrumentų sudėtys:
  • styginių kvartetas (v-no, v-no, v-la, vc);
  • fortepijoninis trio (v-no, vc., fp.);
  • fortepijoninis kvintetas (fp, v-no, v-no, v-la, vc);
  • styginių instrumentų orkestras – tik pagrindinei grupei (7, 6, 4, 4, 2);
  • mišrus choras SATB (40 asm.);
  • kūrinyje gali būti naudojamas elektroninis garso takelis, kuris turi būti paruoštas demonstravimui ir pridėtas pateikiant kūrinį. 
 1. Dalyvio mokestis:
  • Jaunesniųjų grupės dalyvio mokestis – 20 EUR.
  • Pagrindinės grupės dalyvio mokestis – 50 EUR.
  • Dalyvio mokestis gali būti sumokėtas pavedimu į konkurso sąskaitą arba per PayPal.
  • Gavėjas: VšĮ „Ars & Sonoris“
   Mokėjimo paskirtis: Konkurso dalyvio registracijos mokestis
   AB Šiaulių bankas
   IBAN LT737180300007700174
   Tilžės g.149, LT-76348 Šiauliai
   SWIFT kodas CBSBLT26
 1. Paraiška ir konkursui teikiama medžiaga:
  • Iki 6.1. punkte nurodyto termino pateikiama užpildyta internetinė konkurso dalyvio paraiška ir dalyvio mokesčio kopija.
  • Iki 6.2. punkte nurodyto termino el. paštu info@balsyscompetition.eu pateikiama ši medžiaga:
   • 5.2.1. užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota konkurso dalyvio paraiška;
   • 5.2.2. dalyvio ID ar kito dokumento, leidžiančio nustatyti dalyvio amžių, kopija;
   • 5.2.3. trumpa konkurso dalyvio biografija ar CV (iki 1 psl.);
   • 5.2.4. kokybiška fotonuotrauka informaciniam leidiniui (ne mažiau 800 pikselių, JPG arba TIF formatu, prašome nesiųsti ID nuotraukų);
   • 5.2.5. kūrinio partitūra pdf formatu;
   • 5.2.6. visos instrumentų partijos viename pdf faile;
   • 5.2.7. kūrinio demo įrašas mp3, wav arba AIFF formatu.
  • Ant partitūros, partijų ir įrašų turi būti užrašytas tik dalyvio slapyvardis (toks pat kaip ir nurodytas paraiškoje) ir konkurso grupė, kurioje dalyvis ketina dalyvauti.
 1. Terminai:
  • 2021 m. spalio 10 d. 23:59 val. (GMT+2) – internetinė konkurso dalyvio paraiška ir dalyvio mokesčio kopija.
  • 2021 m. spalio 10 d. – medžiagos, nurodytos 5.2. punkte, pateikimo data.
 1. Konkurso eiga:
  • Paraiškų ir kūrinių atitikimo sąlygoms vertinimas – 2021 m. spalio 10 d.
  • I turas – 2021 m. spalio 24 d.
  • Į konkurso finalą atrenkama 3 jaunesniųjų grupės dalyvių kūriniai ir iki 10 pagrindinės grupės dalyvių kūrinių.
  • Konkurso finalas – 2021 m. lapkričio 20 d. Klaipėdos koncertų salėje.
  • Konkurso finalas vyksta koncerto forma, kūrinius atliekant gyvai. Tiesioginę finalo transliaciją galima stebėti konkurso internetinėje svetainėje www.balsyscompetition.eu.
  • Konkurso laureatai paskelbiami lapkričio 21 d. konkurso internetinėje svetainėje.
 1. Premijos ir apdovanojimai:
  • Pagrindinės grupės Konkurso laureatams įteikiamos premijos:
   • 8.1.1. I premija – 2000 eurų;
   • 8.1.2. II premija – 1000 eurų;
   • 8.1.3. III premija – 500 eurų.
  • Jaunesniųjų grupės laureatai apdovanojami Konkurso jaunesniųjų grupės laureatų diplomais ir dovanomis.
 1. Kitos nuostatos:
  • Konkurso reikalavimų neatitinkantys kūriniai konkurse nedalyvauja.
  • Žiuri turi teisę neskirti pirmosios premijos.
  • Konkurso žiuri sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
  • Pateikdami kūrinius Konkursui autoriai sutinka su Konkurso nuostatais.
  • Konkurso rengėjai bei partneriai turi teisę kūrinius atlikti, publikuoti Konkursui pateiktų kūrinių natas, reprodukuoti kūrinių įrašus, atlikti kūrinius koncertuose ir skelbti pateiktų kūrinių autorius bei jų biografijas.
  • Konkursui pateikta medžiaga autoriams negrąžinama.