Taisyklės

 1. Dalyviai:

  • Konkurse gali dalyvauti visų šalių ir tautybių kompozitorės ir kompozitoriai;
  • Jaunesniųjų grupės dalyviai turi būti gimę po 1999–11–23 d;
  • Pagrindinės grupės dalyviai turi būti gimę po 1984–11–23 d.
 1. Reikalavimai kūriniams:

  • Konkurse gali būti pateikiami tik nauji, originalūs, niekur neatlikti ir nepublikuoti muzikiniai kūriniai; 
  • Muzikiniai kūriniai turi būti skirti atlikti instrumentiniam ansambliui arba orkestrui pagal rengėjų pateikiamas sudėtis;
  • Muzikiniai kūriniai , autoriaus pageidavimu, gali būti demonstruojami kartu su video medžiaga. Teise konkurse ir su juo susijusiuose renginiuose demonstruoti video kūrinį rūpinasi kūrinio autorius. Konkurso rengėjai neprisiima atsakomybės už autorinių teisių turėtojo leidimą viešai demonstruoti video medžiagą;
  • Kūrinio trukmė:
   • Jaunesniųjų grupei 5–10 min;
   • Pagrindinei grupei 7–12 min.
  • Dalių skaičius kūrinyje nėra ribojamas;
  • Konkursui pateikiama spausdinta kūrinio partitūra, kūrinio pdf failas su partitūra ir parengtomis partijomis bei kūrinio demo įrašas wav ar mp3 formatu;
  • Vienas autorius konkursui gali teikti tik vieną paraišką;
  • Konkursas yra anoniminis. Pateikdamas kūrinio natas, įrašus ir kitą medžiagą, autorius turi užrašyti tik kūrinio pavadinimą ir savo slapyvardį.
 1. Instrumentų sudėtys:

  • Styginių kvartetas (v-no, v-no, v-la, vc.);
  • Fortepijoninis trio (v-no, vc., fp.);
  • Medinių pučiamųjų kvintetas (fl., ob., cl., fag., cor.);
  • Varinių pučiamųjų kvintetas (2 trimitai (arba 2 flugelhornai), valtorna, trombonas, tuba);
  • Styginių instrumentų orkestras – tik pagrindinei grupei (7, 6, 4, 4, 2)
  • Mišrių sudėčių iš aukščiau nurodytų ansamblių instrumentų, neviršijant ansambliuose ir / ar orkestre nurodyto jų kiekio be ar su elektroniniais instrumentais pridedamame garso takelyje;

N.B. Atsižveldami į jūsų užklausas, paaiškiname:

 • Kūriniai instrumentams solo konkurse negali dalyvauti.
 • Taip pat konkurse nedalyvauja kūriniai instrumentui solo su orkestru.
 • Neįeinantys į sudėtį instrumentai ansamblyje ar orkestre gali būti naudojami tik kaip papildomi.
 • Dubliuoti sudėtyse galima tik šiuos instrumentus: smuiką, valtorną ir trimitą. Visi kiti sudėtyse išvardinti instrumentai ansambliuose turi būti naudojami tik po vieną.
 1. Dalyvio mokestis:

  • Jaunesniųjų grupės dalyviams dalyvio mokestis netaikomas;
  • Pagrindinės grupės dalyvių mokestis – 30 EUR;
  • Dalyvio mokestis gali būti sumokėtas pavedimu į konkurso sąskaitą arba per PayPal.
 1. Paraiškos ir dokumentai:

  1. Užpildyta internetinė konkurso dalyvio paraiška ir prisegta dalyvio mokesčio kopija pagrindinės grupės dalyviams;
  2. Dalyvio dokumentai užklijuotame voke:
  3. Ant užklijuoto voko turi būti užrašytas dalyvio slapyvardis (toks pats kaip ir ant kūrinio partitūros) ir konkurso grupė, kurioje dalyvis ketina dalyvauti.
 1. Terminai:

  • 2019 m. rugsėjo 10 d. 23.59 val. (GMT+2) internetinė konkurso dalyvio paraiška ir prisegta dalyvio mokesčio kopija;
  • 2019 m. spalio 1 d. vokų su paraiškomis ir partitūromis pateikimo data.
 1. Konkurso eiga:

  • Paraiškų ir kūrinių atitikimo sąlygoms vertinimas – 2019 m. spalio 20 d.;
  • I turas – 2019 m. spalio 26 d.;
  • Finalinis turas ir pabaigos koncertas – 2019 m. lapkričio 23 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje.
 1. Premijos ir apdovanojimai:

  • Pagrindinės grupės Konkurso laureatams įteikiamos premijos:
   • I premija – 2000 eurų;
   • II premija – 1000 eurų;
   • III premija – 500 eurų.
  • Jaunesniųjų grupės laureatai apdovanojami Konkurso jaunesniųjų grupės laureatų diplomais ir dovanomis.
 1. Kitos nuostatos

  • Konkurso reikalavimų neatitinkantys kūriniai konkurse nedalyvauja.
  • Žiuri turi teisę neskirti pirmosios premijos. 
  • Konkurso žiuri sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
  • Pateikdami kūrinius Konkursui autoriai sutinka su Konkurso nuostatais.
  • Konkurso rengėjai bei partneriai turi teisę kūrinius atlikti, publikuoti Konkursui pateiktų kūrinių natas, reprodukuoti kūrinių įrašus, atlikti kūrinius koncertuose ir skelbti pateiktų kūrinių autorius bei jų biografijas.
  • Konkursui pateikta medžiaga autoriams negrąžinama.